Kännetecken: Variabel. Gulvita framvingar med rödbruna teckningar i form av ett S-format tvärband knappt halvvägs ut med svart fläck i utkanten och utlöpare mot bakhörnet, tvärband från framkanten 3/4 ut till bakhörnet och mörk framkant nära roten.

Gynnidomorpha
vectisana

Sältingblomvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Plantago maritima, Salicornia, Triglochin maritimum, Triglochin palustre
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Det centrala tvärbandet hos vectisana når ändra fram till framkanten och når bakkanten i rät vinkel.
Kännetecken: Ljusa smutsvita eller gulbruna framvingar med rödbrunt tvärband från bakkanten knappt halvvägs ut som når strax över mitten och som ofta har svarta fjäll. Svart prick vid bakkanten nära hörnet.

Phalonidia
affinitana

Strandasterblomvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Tripolium vulgare