Kännetecken: Ytterkanten är karakteristiskt vinklad i bakre delen vilket tillsammans med storleken skiljer den från alla andra arter. Hanen har kraftigt markerad framvinge medan honan är mer brun med ljus tvärfläck centralt.

Glyphotaelius
pellucidus

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Framvingelängd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Enda två arterna med tydlig vinkel i ytterkantens bakre del. Skiljs säkert på storleksskillnaden. Hanen av pellucidus är mycket brokig i grått vitt och brunt, men honan har ganska lik teckning som punctatolineatus. Pellucidus har mörka och ljusa fläckar längs ytterkanten, medan punctatolineatus har en mörk ribba ut mot vingspetsen.
Kännetecken: Ytterkanten är karakteristiskt vinklad i bakre delen vilket tillsammans med storleken skiljer den från alla andra arter. Brun framvinge med vit fläck centralt, svart ribba mot spetsen och markerat svartvit cubitalribba.

Nemotaulius
punctatolineatus

  Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 22-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: