Kännetecken: Vita vingar med svart pudring och spridda gulorange fläckar. Centrala bandet mörkgrått med i stort sett rak inre kant. Yttre kanten mer oregelbunden.

Furcula
furcula

Grå gaffelsvans

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 27-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Populus tremula, Salix caprea
Arterna är: Lika
Skillnad: Bicupsis skarpare tecknad (tydligt svartvit) och mörka fältet timglasformat.
Kännetecken: Centrala mörka bandet svart och timglasformat och utdraget i bakkanten till vinghörnet..

Furcula
bicuspis

Snövit gaffelsvans

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 30-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Populus tremula