Kännetecken: Mycket variabel, speciellt hanarna. Ofta rödaktig ton på framvingarna. Honan gråaktig med tydliga tvärlinjer. Njurfläcken smal och området kring ovalen i regel svart. Centrala vingribban ofta ljus. Ibland svarta spetsar i ytterfältet.

Euxoa
tritici

Vetejordfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 24-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Beta, Calamagrostis, Polygonum aviculare
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Inga helt säkra yttre kännetecken. Eruta är normalt mer enfärgat gråbrun, medan tritici är mer brokig (hanen) eller har tydligare tvärlinjer (honan). Eruta uppges flyga tidigare än tritici. Honorna kan skiljas åt på borsten på äggläggningsröret. Eruta har fler (13 mot 9 på varje halva i snitt) och längre (når förbi spetsen hos eruta men inte hos tritici) borst.
Kännetecken: Variabel. Framvingarna i regel ganska enfärgat gråbruna. Relativt smal njurfläck. Centrala vingribban ofta ljus.

Euxoa
eruta

Dunkelt jordfly

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 29-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: