Kännetecken: Brunsvarta vingar med företrädesvis orange rutor. Dessa bildar bl.a. ett brett tvärband i yttre delen av vingen. Gulvita rutor där fram innanför detta band. Undersidan orange med två vita tvärband, vita utkantsfläckar och fläckar i inre delen.

Euphydryas
maturna

Asknätfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 38-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Digitalis, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Lonicera, Plantago, Populus tremula, Salix caprea, Scabiosa, Veronica
Arterna är: Lika
Skillnad: Ovansida: Väddnätfjäril har svarta prickar i centrum av fläckarna det breda orange bandet på bakvingarna och har normalt mindre svart teckning. Undersida: Asknätfjäril har ett orange sömfält, väddnätfjäril ett vitt och de svarta prickarna i centrum av fläckarna i det orange bandet syns på undersidan också.
Kännetecken: Variabel. Svarta vingribbor och tvärlinjer bildar nätmönster på vingarna. Brett orange tvärband i yttre delen som har ljusa kärnor på framvingarna och svarta prickar på bakvingarna. Undersidan lik ovansidan men mer diffus.

Euphydryas
aurinia

Väddnätfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 30-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cephalaria, Knautia, Scabiosa, Succisa pratensis