Kännetecken: Ej inlagda

Eulamprotes
wilkella

Större silverdystermal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium fontanum
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Wilkella är större, antennerna är nästan helt vita i den yttre tredjedelen och spetsen av de uppåtriktade palperna är rent ljusa medan de hos superbella är mörka.
Kännetecken: Ej inlagda

Eulamprotes
superbella

Mindre silverdystermal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 6-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Thymus