Kännetecken: Ej inlagda

Eulamprotes
wilkella

Större silverdystermal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium fontanum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Wilkella har smala silvriga tvärband, medan de hos viduellus är vita bredare och mer inbördes olika i form. Viduellus har vita fransar.
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med 3 vita framkantsfläckar. Den inre utåtriktad och den yttre inåtriktad och båda når nästan bakkanten. Den i mitten kort och bred. Segment 2 gulvitt på palperna. Honan har vit mellankropp, hanen brun. Vita fransar.

Chionodes
viduellus

Trebandad stävmal

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Rubus, Vaccinium