Kännetecken: Rikligt med spridda svarta fjäll gör teckningen otydlig. Första tvärbandet med mörk yttre begränsning, särskilt nära framkanten. Andra tvärbandet krökt runt diskpunkten och vinklat nära framkanten och i princip rakt i bakre halvan.

Eudonia
murana

Murugglemott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lika
Skillnad: Murana är tydligare tecknad medan aequalis är mycket diffus tecknad bl.a. utan distinkt inre ljus tvärlinje. Aequalis beskriven först 1986 och känd från fåtal exemplar i mellersta Sverige och exemplar som misstänks vara aequalis bör samlas in.
Kännetecken: Sällsynt mellersta Sverige. Mörk och murrig teckning. Rundad framkant och ytterkant.Beskriven först 1986.

Eudonia
aequalis

Tajgaugglemott

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 19-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: