Kännetecken: Vita framvingar med mer eller mindre tydlig brungrå stråk längs fram- och bakkant. 5 stora svarta prickar i 2 rader på framvingen plus ett par mindre på mellankroppen och flera längs ytterkanten.

Ethmia
terminella

Gråkantad sorgmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Echium vulgare
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Malinellus har svarta prickar också i främre halvan medan terminella istället har brungrå skuggning i främre halvan.
Kännetecken: Vita framvingar med 3-4 längsgående rader av svarta prickar och grupp av svarta prickar vid spetsen.

Yponomeuta
malinellus

Apelspinnmal

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Malus sylvestris, Pyrus