Kännetecken: Varierar med grå framvingar med mörka tvärlinjer. Karaktäristiska taggar på yttre tvärlinjens begränsning mot mellanfältet. Yttre tvärlinjen går ofta genom diskfläcken om sådan finns.

Epirrita
dilutata

Töcknig höstmätare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 32-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fagus, Quercus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Christyi är mindre och börjar flyga tidigare. Yttre tvärlinjen är rundad runt diskfläcken hos christyi medan diskfläcken hos dilutata om den syns i regel hänger ihop med yttre tvärlinjen. Vältecknade dilutata har tydliga spetsar inåt yttre tvärlinjen- Hanarna kan skiljas åt på undersidan av bakkroppsspetsen vilket är säkraste skiljetecknet hos hanar.
Kännetecken: Varierar med grå framvingar med mörka tvärlinjer. Inre tvärlinjen något böjd med påtaglig rundning på mitten. Mellanfältet klart bredare vid framkanten. Diskfläcken separerad från yttre tvärlinjen som gör en mjuk böj runt fläcken.

Epirrita
christyi

Mellanhöstmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 24-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus, Fagus, Quercus, Sorbus aucuparia