Kännetecken: Störst av flikmätarna. Gott om spridda bruna fläckar. Tvärlinjerna saknas ofta nästan helt eller är svaga.

Ennomos
autumnaria

Höstflikmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 40-54 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Quercus, Salix, Tilia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Fuscantaria har violettbrunt ytterfält och har mer distinkta tvärlinjer.
Kännetecken: Ytterfältet brunviolett. Yttre tvärlinjen mjukt svängd inåt från framkanten och möter (nästan) den inre tvärlinjen vid bakkanten.

Ennomos
fuscantaria

Askflikmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 35-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare