Kännetecken: Gråsvart framvinge med blågrå teckning i form av bl.a. tvärstreck från framkanten. Stor gul eller gulbrun fläck vid bakkanten mitt på vingen. Fläcken kan ibland vara diffus.

Endothenia
nigricostana

Stinksyskevecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lamium, Stachys palustris, Stachys sylvatica
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Nigricostana har normalt en tydlig brungul fläck mitt på bakkanten, men ibland är den diffus och då är de extremt svåra att skilja åt.
Kännetecken: Gråsvart framvinge med blågrå teckning i form av bl.a. tvärstreck från framkanten. Diffus gul eller gulbrun fläck vid bakkanten mitt på vingen.

Endothenia
pullana

Knölsyskevecklare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Stachys palustris