Kännetecken: Mycket variabel. Ljus grundfärg som kan vara gul eller vit och ofta flera bruna tvärband. Ibland mer brun än ljus, speciellt hanarna som också har fjäderformiga antenner. I huvudsak dagaktiv.

Ematurga
atomaria

Ängsmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 22-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctium, Artemisia, Betula, Calluna vulgaris, Carex, Centaurea, Chrysanthemum, Cytisus scoparius, Erica, Hypericum, Lotus corniculatus, Prunus, Salix, Scabiosa, Solidago, Sorbus, Trifolium, Vaccinium, Vicia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: En del exemplar kan påminna lite om varandra. Immortata har jämnbreda band och på mörka exemplar av atomaria tenderar det ljusa att vara gult. Hanen hos atomaria har fjäderlika antenner.
Kännetecken: Brungrå vingar med ljusa vågiga band. Ibland dominerar vitt. Bandet längst ut i regel tydligast men brutet.

Scopula
immorata

Gråbandad lövmätare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 20-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Artemisia vulgaris, Hieracium, Plantago major