Kännetecken: Vitgrå vingar med två taggiga tunna svarta tvärlinjer, en ringformad diskfläck mellan dessa och svarta prickar längs ytterkanten. Den yttre tvärlinjen gör en kraftig knyck inåt strax före framkanten.

Elophos
vittaria

Grå ringmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 25-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Campanula, Clematis, Vaccinium myrtillus, Vicia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Vittaria är större, har bredare framvinge och yttre tvärlinjen gör kraftig knyck inåt nära framkanten.
Kännetecken: Vattrad grå teckning med stor vit punkt med mörk kant på båda vingarna.Diffust rostbrunt tvärband mitt på vingarna.

Cyclophora
pendularia

Pilgördelmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 21-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Quercus, Salix caprea, Ulmus