Kännetecken: Alla vingar gulbruna med stora vita fläckar. Gult band längs ytterkanten och innanför detta ett ojämnt vitt tvärband som är brutet av bruna stråk.

Elophila
nymphaeata

Näckrosmott

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 22-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hydrocharis, Nymphaea, Nymphoides, Potamogeton, Sparganium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Nymphaeata är större och det vita tvärbandet strax innanför ytterkanten är ojämnt och brutet, medan det hos nitidulata är jämnbrett och inte brutet.
Kännetecken: Alla vingar bruna med stora vita fläckar. Gult band längs ytterkanten och innanför detta ett jämnbrett vitt tvärband.

Nymphula
nitidulata

Dammott

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Nuphar lutea, Sparganium