Kännetecken: Ej inlagda

Ecnomus
tenellus

Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 4-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Tenellus är i regel mindre, men finns överlapp men hanar av picicornis. Picicornia har ljus framkant med några större mörka fläckar, medan tenellus är mer oomväxlande ljus och mörk.
Kännetecken: Ej inlagda

Holocentropus
picicornis

♀/♂   Alla foton
♀+♂
Framvingelängd: 5-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: