Kännetecken: Varierar lite men alltid grå/svart och vit och med svart diskfläck i form av kommatecken. Yttre ljusa tvärlinjen har mörk inre följelinje.

Drymonia
ruficornis

Vintereksspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 34-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus
Kännetecken: Omisskännelig med tydliga orange teckningar på vita vingar.

Leucodonta
bicoloria

Vit hakvinge

♀/♂   Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 34-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Quercus, Tilia