Kännetecken: Varierar lite men alltid grå/svart och vit och med svart diskfläck i form av kommatecken. Yttre ljusa tvärlinjen har mörk inre följelinje.

Drymonia
ruficornis

Vintereksspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ruficornis har mer distinkta tvärlinjer, svart diskfläck som ser ut som kommatecken och yttre vita tvärlinjen har svart inre följelinje.
Kännetecken: Varierar en del. Distinkt vitt tvärband 2/3-delar ut på vingen med i regel ljust fält innanför. I huvudsak grå och vit, men ibland med rostbrunt inslag.

Drymonia
dodonaea

Gulsvansspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 33-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus