Kännetecken: Hanen har bruna framvingar med diffus mörk fläck 2/3 ut och tvärstreck från framkanten mot bakhörnet. Utanför strecket är vingen mörkare. Honan har korta extremt spetsiga och gråvita framvingar med brunsvart teckning.

Diurnea
lipsiella

Höstdagmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 16-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Prunus, Quercus, Rosa, Rubus, Vaccinium myrtillus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Flyger samtidigt och hanarna påminner möjligen lite om varandra. Lipsiella har brunare framvingar och kort men tydligt kamtandade antenner samt en konvex framkant medan conglatella har en tydligt konkav framkant. Honan av conglatella har mycket kortare vingar än honan av lipsiella.
Kännetecken: Hanen har grå framvingar med konkav framkant och med silvrig pudring i främre halvan. Mörka fläckar 1/3 och 2/3 ut. Honan har förkrymta framvingar som är grå med en svart fläck halvvägs ut vid framkanten.

Exapate
congelatella

Höstlångvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 8-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Berberis, Crataegus, Ligustrum, Malus, Quercus, Rhamnus, Vaccinium