Kännetecken: Hanen har bruna framvingar med diffus mörk fläck 2/3 ut och tvärstreck från framkanten mot bakhörnet. Utanför strecket är vingen mörkare. Honan har korta extremt spetsiga och gråvita framvingar med brunsvart teckning.

Diurnea
lipsiella

Höstdagmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 16-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Prunus, Quercus, Rosa, Rubus, Vaccinium myrtillus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Honorna påminner om varandra, men lipsiella är aktiv på hösten och fagella på våren så ingen risk för sammanblandning. Honan av lipsiella har smalare framvingar och har ett åtminstone partiellt tvärband från framkanten till bakhörnet.
Kännetecken: Ljusgrå framvingar med mörk pudring. En form med nästan svart grundfärg. Y-formad svart fläck 1/3 ut med vit inre begränsning. Utanför detta finns 3 grupper av svarta fläckar. Honan har korta spetsiga framvingar.

Diurnea
fagella

Bokvårmal

♀/♂   Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 19-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus, Salix repens, Vaccinium vitis