Kännetecken: Mörkgrå framvingar med svart pudring och rostbruna och svarta tvärband. Vilar med de håriga frambenen framåtriktade.

Dicallomera
fascelina

Askgrå harfotsspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 35-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Cytisus scoparius, Malus, Plantago, Populus, Prunus, Rubus, Salix, Sorbus, Taraxacum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Inga problem att skilja åt. Färg och teckning på framvingar, antennernas utseende och fjärilarnas viloställning är alla tydligt olika.
Kännetecken: Framvingarna grå med två diffusa mörka tvärlinjer, liten diskpunkt och ljus vingrot. Tappar snabbt teckningen. Bakvingarna ljusa med svagt mörkt tvärband. Svart jämnt välvd pannplåt. Mycket sällsynt migrant.

Thaumetopoea
processionea

Ekprocessionspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 25-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus