Kännetecken: Breda framvingar med med spetsigt framhörn. Grönguldglänsande fält som delas av ett brunaktigt mittfält. Ibland smal brygga mellan de två guldglänsande delarna. Orange huvud.

Diachrysia
chrysitis

Grönglänsande metallfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 28-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lamium, Leontodon, Origanum vulgare, Plantago, Urtica dioica
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Stenochrysis har i regel mittfältet tydligt delat. Enligt ny forskning går det inte säkert att skilja de två arterna åt varken på yttre utseende eller genitalier. Om de nu ska betraktas som två arter.De producerar feromon som skiljer sig åt i sammansättning och denna skillnad stämmer överens med (små) skillnader i DNA.
Kännetecken: Breda framvingar med med spetsigt framhörn. Grönguldglänsande fält som delas av ett brunaktigt mittfält, men med bred brygga mellan de två guldglänsande delarna. Orange huvud.

Diachrysia
stenochrysis

Mittfältsdelat metallfly

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 32-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Urtica