Kännetecken: Hanen har grå framvingar med nät av diffusa ljusa fläckar. Fjällen har 2-3 (mer sällan 4) tänder. Honan är 3-5 mm lång med 4 fotsegment, 14-20 antennsegment och på puppskalet är frambensskidan något kortare än antennskidan.

Dahlica
lazuri

Röksäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hanar: Tubulosa har övervägande ljusa framvingar med mörkt nätmönster, medan det är tvärtom hos lazuri. Tubulosa har gula fjäll på huvudet, medan de är grå hos lazuri. Tubulosa har längre antenner (längre respektive kortare än halva vinglängden). Honor: Tubulosa har analull runt hela bakkroppen och 25-25 segment på antennerna, medan lazuri har analullen endast på undersidan och högst 20 segment på antennerna. Tubulosa har en mer långsmal säck.
Kännetecken: Hanen har brungula framvingar med mörkbrunt nätmönster. Ibland nästan enfärgade. Huvudet med gula hår. Antennen lång med 40-50 segment. Honan vinglös, 5-7 mm, analullen gulgrå i ring runt kroppen och lång antenn (25-35 segment).

Taleporia
tubulosa

Nätrörsäckspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: