Kännetecken: Hanen har grå framvingar med nät av diffusa ljusa fläckar. Fjällen har 2-3 (mer sällan 4) tänder. Honan är 3-5 mm lång med 4 fotsegment, 14-20 antennsegment och på puppskalet är frambensskidan något kortare än antennskidan.

Dahlica
lazuri

Röksäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hanen: Lazuri har smalare fjäll med 2-3 (sällan 4) taggar, medan rupicolella har 3-5 (sällan 2) taggar. Honorna: Kan bara skilja åt på genitalier och detaljer i puppskalet.
Kännetecken: Hanen har grå framvingar med nät av diffusa ljusa fläckar. Fjällen är breda med 3-5 tänder. Honan är 3-5 mm lång med 4 fotsegment, 15-21 antennsegment och på puppskalet är frambensskidan något kortare än antennskidan.

Dahlica
rupicolella

Klippsäckspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: