Kännetecken: Brunsvarta framvingar, gulbruna i yttre 1/3, med två böjda vita band från bakkanten halvvägs ut. Par av vita och silvriga streck från framkanten. I bakre delen av ytterfältet flera längsgående svarta streck.

Cydia
jungiella

Majvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus, Lathyrus, Vicia sepium
Arterna är: Lika
Skillnad: Den vita bakkantsfläcken består hos jungiella av två jämnbreda parallella band, medan den hos cornucopiae mer ser ut som en ganska spetsig fläck med mörk kärna. Jungiella har normalt betydligt mer ljus teckning i yttre delen av framvingen. Cornucopiae bara känd från en enda lokal i Sverige och exemplar på andra lokaler som misstänks vara cornucopiae bör samlas in för säker bestämning.
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med böjd avsmalnande vit fläck från bakkanten halvvägs ut. Par av vita och silvriga streck från framkanten. I bakre delen av ytterfältet flera längsgående svarta streck i ljusare fält.

Cydia
cornucopiae

Aspskogsvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 12-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula