Kännetecken: Gråbruna framvingar med två böjda vita band från bakkanten halvvägs ut. 4 par av vita streck från framkanten i yttre delen. I bakre delen av ytterfältet finns silvrigt streck. Fjällart.

Cydia
aureolana

Fjällvedelsvecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 9-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Clanculana har bredare och murrigare framvingar och den gråvita fläcken vid bakkanten går rakt ut från bakkanten, medan den hos aureolana istället är bakåtvinklad. Clanculana har ljusare bakvingar med mycket mindre kontrast mot fransarna.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med en stor gråvit fläck mitt på bakkanten. Vita fläckar vid framkanten i yttre delen fortsätter som diffusa grå tvärband.

Pammene
clanculana

Dvärgbjörkssolvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana