Kännetecken: Gulbruna framvingar med brett vitt fält från vingbasen och 4/5 ut som följer framkanten inre 1/3. Vid spetsen på fältet finns vit fläck åtskild med tunt streck och utanför vinklat mörkt tvärband. Framhörnet utdraget i en spetsig triangel.

Crambus
pascuellus

Haggräsmott

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 20-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca ovina, Poa
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Uliginosellus är mindre och ljusare med relativt bredare vinge och pascuella har framhörnet utdraget i en spetsig triangel. Uliginosellus har en tand bakåt ut från det långa vita fältet drygt halvvägs ut vilket pascuella saknar även om det ibland finns vita streck som når ända fram till det vita fältet. Det långa vita fältet längs vingen följer framkanten ända till mitten på vingen hos uliginosellus och har ofta ett gulbrunt streck inuti, medan det viker av bakåt tidigare hos pascuella och i regel är renare vitt.
Kännetecken: Gulbruna framvingar med brett vitt fält från vingbasen och 4/5 ut som följer framkanten inre halvan och har tunn tand från bakkanten. Vid spetsen på fältet finns vit fläck åtskild med tunt streck och utanför vinklat mörkt tvärband.

Crambus
uliginosellus

Sumpgräsmott

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: