Kännetecken: Mörkbruna framvingar med vitt fält från vingbasen halvvägs ut i främre halvan. Utanför detta finns en fortsättande vit fläck som nästan når en vinklad ljus tvärlinje. Vid framhörnet finns smal likbent vit triangel.

Crambus
heringiellus

Svartbrunt gräsmott

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 19-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lika
Skillnad: Det stora vita fältet har en vit tand bakåt i yttre delen hos alienellus och utanför detta finns flera vita fläckar, medan heringiellus normalt bara har en enda vit fläck som fortsättning på den långa fläcken. Alienellus har vitt längs bakkanten i inre delen av framvingen vilket heringiellus saknar. Vid framhörnet har heringiellus en inåtriktad smal likbent vit triangel som är bredast mitt på, medan den vita fläcken hos alienellus är bredast längre in och ofta fortsätter som streck mot framkanten och bildar triangel med mörk kärna.
Kännetecken: Bruna framvingar med vitt fält från vingbasen drygt halvväg ut i främre halvan med tydlig tand utåt. Utanför detta finns 3-5 vita längsgående fläckar, med den som är i linje med inre fältet bredast. Vitt längs bakkanten.

Crambus
alienellus

Tallmyrsgräsmott

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: