Kännetecken: Ögonen gröna, mellankroppen dunig och grön och bakkroppen metalliskt grön. Vit linje på S2. Gulaktiga vingbaser. Relativt korta bihang. Inget gult i ansiktet. Bara 1 tvärribba mellan vingtriangel och bakvingens bas. Flyger tidigt.

Cordulia
aenea

Guldtrollslända

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Kroppslängd: 47-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Lika
Skillnad: Gulfläckad glanstrollslända har gula fläckar på sidan av alla bakkroppssegment och på sidan av mellankroppen, saknar normalt gult på vingbaserna och har ett gult U i ansiktet, medan guldtrollslända har gula vingbaser och saknar gult i ansiktet. Hanen av gulfläckad glanstrollslända har längre och inåtvinklade bihang jämfört med guldtrollslända och honan av gulfläckad glanstrollslända har längre raka bihang jämfört med honan av guldtrollslända.
Kännetecken: Bakkroppen grön med gula band på sidan som är otydliga hos äldre exemplar. Bakkroppen mörkt metalliskt grön med gula fläckar på sidan av alla segmenten. Gult U i ansiktet. Hanen har svagt inåtvinklade bihang, honan raka.

Somatochlora
flavomaculata

Gulfläckad glanstrollslända

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Kroppslängd: 45-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: