Kännetecken: Variabel. Honan har ljust gulbruna framvingar med två mörkare tvärband i inre halvan. Det centrala tvärbandet har djupa inbuktningar i inre kanten. Hanan har mörkare mer enfärgade framvingar.

Cnephasia
longana

Gulaktig gråvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 15-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthemis, Chrysanthemum, Convolvulus, Dianthus, Humulus, Iris, Lilium, Lychnis, Ranunculus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Honan av longana har tvärband vilket ossean saknar. Hanen av longana har liknande teckning som osseana, men saknar mörkbruna fläckar mitt på vingen och har inte lika spetsig framvinge.
Kännetecken: Spetsiga gulbruna framvingar med längsgående mörkare och ljusare stråk. Mörkbruna smala, längsgående fläckar mitt på vingen.

Eana
osseana

Ängsgråvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: