Kännetecken: Violettgrå framvingar med tre ljusa tvärlinjer. Yttre tvärlinjen skapar vit fläck vid framkanten. Diffus stor rödbrun fläck innanför framhörnet. Mellankroppen har centralt rödbrunt band.

Clostera
pigra

Pärlgrå högstjärt

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 22-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix aurita, Salix repens
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Pigra är normalt betydligt mindre, har en violett ton och den yttre tvärlinjen skapar en vit fläck vid framkanten.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med tre ljusa tvärlinjer och diffus stor brun fläck vid framhörnet. Två av tvärlinjerna bildar tillsammans med mörk skuggning ett N.

Clostera
anastomosis

Brungrå högstjärt

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 30-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix