Kännetecken: Gulbruna eller gråbruna framvingar med diffust mörkare rotfält med tydlig gräns och rödbrunt tvärband halvvägs ut som i regel är brutet mitt på och smalare vid framkanten. Ofta diffust mörkare tvärband från framkanten i ytterfältet.

Choristoneura
diversana

Berberisbredvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alchemilla, Alnus, Betula, Populus, Prunus, Pyrus, Trifolium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hebenstreitella har en tydligt avgränsad rundad mörk fläck långt ut vid framkanten, medan diversana har ett diffust mörkare tvärband i yttre delen. Det bruna centrala tvärbandet har en rödare ton hos diversana och gulbruna fjäll längs kanterna.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med svagt nätmönster, mörkbrunt rotfält, rundad mörkbrun fläck långt ut vid framkanten och mörkbrunt centralt tvärband. Tvärbandet är i regel brutet i främre halvan och breddas diffust utåt i bakre halvan.

Choristoneura
hebenstreitella

Rönnbredvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 19-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Corylus, Hedera helix, Myrica gale, Quercus, Salix, Vaccinium