Kännetecken: Framvingarna svartgrå med varierande mängd gulbrun och vit pudring. Svarta utåtriktade framkantsfläckar 1/4 och 1/2 ut och mellan dess vitt tvärband med svart fläck. Vitt tvärband 4/5 ut som är brutet av svart i mitten.

Caryocolum
cassellum

Lundstjärnblomsmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Stellaria graminea, Stellaria nemorum
Arterna är: Lika
Skillnad: Marmoreum har mer orangebruna fjäll och den centrala vita fläcken är begränsad till bakre halvan, medan den hos cassellum nästan når framkanten.
Kännetecken: Variabel. Framvingar grå med ofta dominerande orangebruna fält i främre delen. Vitt längs bakkanten inklusive trekantig fläck centralt. Vita kantfläckar långt ut. Det tredje palpsegmentet är mörkt och kortare än det andra som är ljust.

Caryocolum
marmoreum

Marmorerad arvmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium fontanum