Kännetecken: Framvingar med två mörka tvärband och med smal otydlig diskfläck. Hanen har i regel mörkt mellanfält. Vingfransar med grå punkter. Finns mörkgrå melanistisk form som är vanlig i söder. Vilar med frambenen framåtriktade.

Calliteara
pudibunda

Bokspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 35-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Corylus, Crataegus, Fagus, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Tilia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Samma karakteristiska viloställning, men väldigt olika täckning.
Kännetecken: Mörkgrå framvingar med svart pudring och rostbruna och svarta tvärband. Vilar med de håriga frambenen framåtriktade.

Dicallomera
fascelina

Askgrå harfotsspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 35-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Cytisus scoparius, Malus, Plantago, Populus, Prunus, Rubus, Salix, Sorbus, Taraxacum