Kännetecken: Gulröda vingar med svarta fläckar. Bakvingens undersida har rostrött rotfält med svart och vit pudring. Utanför finns orgelbundet silvrigt tvärband. T-formade vita fläckar längs ytterkanten och innanför band av rödsvarta fläckar.

Boloria
polaris

Högnordisk pärlemorfjäril

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 38-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium uliginosum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ingen förväxlingsrisk mer än att båda påträffas på fjällhed. Dvärgpärlemorfjäril är mindre. Ovansida: Högnordisk pärlemorfjäril har mycket klarare gulröd teckning och mer distinkta svarta fläckar. Undersida: Helt olika teckning på bakvingarna. Högnordisk pärlemorfjäril är betydligt skarpare tecknad och har rikligt med ren vit teckning.
Kännetecken: Gulgrå vingar med svartviolett pudring i inre halvan. Inre delen av bakvingens undersida mörkt rostbrun med gulaktigt band av fläckar där den främsta och en smal central är vita. Yttre delen diffust tecknat i gråbrunt med violett ton.

Boloria
improba

Dvärgpärlemorfjäril

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 27-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix