Kännetecken: Gulröda vingar med svart pudring vid roten, svarta tvärband i inre delen, runda svarta fläckar och längst ut fläckar som bildar ett band. Inre delen av bakvingens undersida mörkt rostbrun med gulaktigt band av fläckar där den främsta är vit.

Boloria
frigga

Friggas pärlemorfjäril

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 38-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Rubus chamaemorus, Salix, Vaccinium
Arterna är: Lika
Skillnad: Ovansida: Frejas pärlemorfjäril har i regel mer svart pudring i inre delen av vingarna, bredare centralt svart tvärband, större runda fläckar utanför, utkantsfläckarna bildar ett sammanhängande tvärband medan älggräspärlemorfjäril istället har mörkt band ända ute längs ytterkanten. Undersida: Friggas pärlemorfjäril har mörkare och mer rödfärgad inre del av bakvingen och fläcken längst fram i tvärbandet är vit medan resten är gulaktiga.
Kännetecken: Gulröda vingar med jämförelsevis små svarta fläckar och brett svart band längs ytterkanten. Bakvingens undersida är brungul med ett tvärband av ljusa gulaktiga fläckar och utanför detta diffusa mörkbruna ögonfläckar.

Brenthis
ino

Älggräspärlemorfjäril

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 34-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aruncus, Filipendula ulmaria, Rubus, Sanguisorba officinalis