Kännetecken: Hane: Brungula framvingar med mörk fläckar. Tydlig stor mörk fläck centralt 2/3 ut och mitt på bakkanten. Huvudet med gula och grå hår. Hona: Vinglös, 4-6 mm, kort antenn (5-6 segment) och analullen brungul i ring runt kroppen.

Bankesia
conspurcatella

Fläckig säckspinnare

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hane: Tubulosa är större (vinglängd minst 15 mm jämfört högst 13 mm), har helt gult huvud, antenner som är längre än halva vinglängden, medan conspurcatella har till största delen gråa hår på huvudet, antenner som är något kortare än halva vinglängden och som på varje segment har en ring av långa cilier. Conspurcatella har en tydlig mörk fläck centralt på framvingen 2/3 ut och inre delen av fransarna är omväxlande mörka och ljusa. Hona: Conspuractella har en mycket kortare antenn och analullen är gul medan den är grå hos tubulosa. Tubulosa har en mycket längre (14-20 mm) och med långsmal säck.
Kännetecken: Hanen har brungula framvingar med mörkbrunt nätmönster. Ibland nästan enfärgade. Huvudet med gula hår. Antennen lång med 40-50 segment. Honan vinglös, 5-7 mm, analullen gulgrå i ring runt kroppen och lång antenn (25-35 segment).

Taleporia
tubulosa

Nätrörsäckspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: