Kännetecken: Mycket variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen som omsluter en vit diskfläck och ibland mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken. Ibland ljusare fråmre tredjedel.

Bactra
lancealana

Tågvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juncus, Scirpus
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Lancealana mycket vanlig, sudana lokal och ganska sällsynt, Exemplar med mörkt streck från vingroten längs hela framvingen och ut mot vingspetsen kan misstänkas vara sudana. Suedana måste genitalieprepareras för att bestämmas med säkerhet.
Kännetecken: Variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen. I regel mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken och vidare mot vingbasen. Ibland ljusare fråmre tredjedel.

Bactra
suedana

Strecksumpvecklare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 15-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: