Kännetecken: Mycket variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen som omsluter en vit diskfläck och ibland mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken. Ibland ljusare fråmre tredjedel.

Bactra
lancealana

Tågvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juncus, Scirpus
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Lancealana mycket vanlig, robustan lokal och ganska sällsynt, Exemplar med mörk bakre halva vid kust med havssäv kan misstänkas vara robustana. Robustana måste genitalieprepareras för att bestämmas med säkerhet.
Kännetecken: Mycket variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen och ibland mörkt streck från vingspetsen. Ofta helt mörk med ljusare främre del.

Bactra
robustana

Havssävsvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 14-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bolboschoenus maritimus