Kännetecken: Mycket variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen som omsluter en vit diskfläck och ibland mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken. Ibland ljusare fråmre tredjedel.

Bactra
lancealana

Tågvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juncus, Scirpus
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Lancealana mycket vanlig, lacteana ganska sällsynt, Exemplar med tydligare mörkt streck från vingspetsen och med två svartaktiga streck mellan vingribborna utanför diskpunkten samt de med ljus framkant och enfärgat rödaktig mörk bakre 2/3 av framvingen kan misstänkas vara lacteana. Lacteana måste genitalieprepareras för att bestämmas med säkerhet.
Kännetecken: Variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen som omsluter en vit diskfläck och ofta mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken. En form har ljus framkant och enfärgat rödaktig bakre 2/3.

Bactra
lacteana

Tvillingsumpvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Juncus