Kännetecken: Mycket variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen som omsluter en vit diskfläck och ibland mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken. Ibland ljusare fråmre tredjedel.

Bactra
lancealana

Tågvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juncus, Scirpus
Arterna är: Lika
Skillnad: Furfurana mer rödaktigt tecknad och typiska exemplar har orangebruna framvingar med nästan vit teckning.
Kännetecken: Variabel. Orangebruna framvingar med ljust tvärband 1/3 ut och ljusa fläckar i ytterdelen. Vissa exemplar ljusa med bara orangebruna fläckar inklusive v-fomad fläck mitt på vingen. Ofta mörkt streck från vingspetsen.

Bactra
furfurana

Vattrad sumpvecklare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juncus conglomeratus