Kännetecken: Variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen som omsluter en vit diskfläck och ofta mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken. En form har ljus framkant och enfärgat rödaktig bakre 2/3.

Bactra
lacteana

Tvillingsumpvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Juncus
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Robustana i regel större. Exemplar med ljus främre del och enfärgat mörk bakre del pekar på lacteana. Robustana knuten till havssäv. Genitaliepreparat för att vara säker inte storleken är avgörande.
Kännetecken: Mycket variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen och ibland mörkt streck från vingspetsen. Ofta helt mörk med ljusare främre del.

Bactra
robustana

Havssävsvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 14-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bolboschoenus maritimus