Kännetecken: Variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen som omsluter en vit diskfläck och ofta mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken. En form har ljus framkant och enfärgat rödaktig bakre 2/3.

Bactra
lacteana

Tvillingsumpvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Juncus
Arterna är: Lika
Skillnad: Furfurana mer rödaktigt tecknad och typiska exemplar har orangebruna framvingar med nästan vit teckning.
Kännetecken: Variabel. Orangebruna framvingar med ljust tvärband 1/3 ut och ljusa fläckar i ytterdelen. Vissa exemplar ljusa med bara orangebruna fläckar inklusive v-fomad fläck mitt på vingen. Ofta mörkt streck från vingspetsen.

Bactra
furfurana

Vattrad sumpvecklare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juncus conglomeratus