Kännetecken: Variabel. Vita eller guldglänsande framvingar med glänsande brun teckning i form av inre tvärband, centralt V med benen mot framkanten och yttre delen brun med två ljusa fläckar. Mellankroppen glänsande brunaktig.

Argyresthia
goedartella

Alhängemal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 9-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula
Arterna är: Lika
Skillnad: En del exemplar av pygmaeella kan vara mycket lika goedartella, men de mörka teckningarna har en grön lyster och når inte framkanten utan längs framkanten finns ett ljust stråk med små mörka fläckar.
Kännetecken: Variabel. Vit vinge med mörka teckningar med grön glans som ofta bl.a. består av tre fläckar som startar vid bakkanten varav den inre är utdragen mot vingbasen. Kan dock t.o.m. helt sakna teckning. Huvud och mellankropp beige.

Argyresthia
pygmaeella

Sälghängemal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix caprea