Kännetecken: Vingarna gulröda eller brungula med svarta fläckar. Bakvingens undersida är brungul, grön längs bakkanten. Inre delen har 14-16 silverfläckar. Utanför finns 4 bruna fläckar med silverkärna. Längs ytterkanten finns 7 silverfläckar.

Argynnis
niobe

Hedpärlemorfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 41-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola canina, Viola tricolor
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Skogspärlemorfjäril i snitt större. Ovansida: Inga säkra skiljetecken. Hanen av Skogspärlemorfjäril har två förtjockade vingribbor (doftfjäll) i bakre delen av framvingen vilket hedpärlemorfjäril i regel saknar. Vingspetsen ser ofta blekt ut hos (honan av) hedpärlemorfjäril. Undersidan: På framvingen är pilfläckarna längs ytterkanten mer distinkta i bakre delen hos skogspärlemorfjäril, medan de hos hedpärlemorfjäril alla är lika distinkta eller diffusa. På bakvingen är den fjärde fläcken i bandet av fläckar avsevärt mindre hos skogspärlemorfjäril jämfört med övringa, medan denna skillnad är mindre hos hedpärlemorfjäril.
Kännetecken: Vingarna gulröda eller brungula med svarta fläckar. Bakvingens undersida är brungul, grön längs bakkanten. Inre delen har 14-16 silverfläckar. Utanför finns 4 bruna fläckar med silverkärna. Längs ytterkanten finns 7 silverfläckar.

Argynnis
adippe

Skogspärlemorfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 47-63 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola canina