Kännetecken: Vingarna gulröda eller brungula med svarta fläckar. Bakvingens undersida är olivgrön i inre delen med 14-16 silverfläckar. Yttre delen är brungul och längs ytterkanten finns silverfläckar som är inåt begränsade av gröna halvmånar.

Argynnis
aglaja

Ängspärlemorfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 48-68 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Viola hirta, Viola palustris, Viola tricolor
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Silverstreckad pärlemorfjäril är större och har utdragen spets på framvingarna. Ovansida: Silverstreckad pärlemorfjäril har runda fläckar längs ytterkanten istället för pilspetsar och hanen har kraftigt svartmarkerade vingribbor på framvingarna. Undersida: Helt annorlunda där silverstreckad pärlemorfjäril har grönaktiga bakvingar med silverstreck istället för silvriga fläckar.
Kännetecken: Största pärlemorfjärilen. Spetsig framvinge. Hanen har gulröda vingar med bruna stråk längs bakre ribborna, honan gulbruna vingar. Bakvingens undersida grön med mörkare violettgrå ytterdel och 3 karakteristiska silvriga tvärband.

Argynnis
paphia

Silverstreckad pärlemorfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 58-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus, Viola canina, Viola palustris