Kännetecken: Hanens har purpurfärgade framvingar med mörkbruna vitkantantade fält i form av snett centralt tvärband, oregelbunden fläck i ytterfältet och avlång fläck i rotfältet. Honan har gulbruna vingar med orolig nätteckning.

Archips
oporanus

Tallsommarvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Juniperus, Picea, Pinus sylvestris
Arterna är: Lika
Skillnad: Hanen av oporana påminner om xylosteana. Hanen av oporana är purpurfärgad, xylosteana mer gulbrun. Xylosteana har en stor svart diskpunkt och en stor mörkbrun fläck vid framkanten långt på vingen som i regel fortsätter mot bakhörnet.
Kännetecken: Gulbruna framvingar med mörkbruna vitkantantade fält i form av snett, brett centralt tvärband, mörk fläck långt ut från framkanten fläck och oregelbunden fläck i rotfältet. Svart diskpunkt mitt i den bakre delen av vingen.

Archips
xylosteanus

Trysommarvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 15-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Betula, Crataegus, Lonicera, Malus, Pyrus