Kännetecken: Hanens har purpurfärgade framvingar med mörkbruna vitkantantade fält i form av snett centralt tvärband, oregelbunden fläck i ytterfältet och avlång fläck i rotfältet. Honan har gulbruna vingar med orolig nätteckning.

Archips
oporanus

Tallsommarvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Juniperus, Picea, Pinus sylvestris
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hanen av podana är mer klockformad och är ljusare i yttre delen av vingen, medan oporana har jämn grundfärg med mörkt fält också i ytterdelen. Honan av podana är mörkare och har mindre teckning jämfört med oporana.
Kännetecken: Hanens framvingar gulbruna med purpurton i den inre delen. Mörkbrunt fält från bakkanten längst in och diffust centralt brunt tvärband. Honan brun med fin nätteckning. Båda könen är klockformade vid vila.

Archips
podanus

Fruktträdssommarvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Humulus lupulus, Malus, Prunus cerasus, Ribes nigrum, Rosa, Rubus