Kännetecken: Hanens har purpurfärgade framvingar med mörkbruna vitkantantade fält i form av snett centralt tvärband, oregelbunden fläck i ytterfältet och avlång fläck i rotfältet. Honan har gulbruna vingar med orolig nätteckning.

Archips
oporanus

Tallsommarvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Juniperus, Picea, Pinus sylvestris
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hanen av oporanus är purpurfägad och har en oregelbunden mörkbrun vitkantad fläck i ytterfältet. Honan av oporanus har mycket mer oregelbunden och mer nätaktig teckning.
Kännetecken: Brungrå framvingar. Mörkbrun fläck längst in från bakkanten, centralt tvärband från bakkanten som inte når framkanten hos hanen och mörkbrun fläck långt ut vid framkanten som fortsätter som smalt band mot bakhörnet.

Archips
crataeganus

Hagtornssommarvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 15-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus