Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen gråsvart och brun. Yttre 1/3 vit med diffus gulaktig fläck.Gränsen mellan ljust och mörkt ej vinklad och liten vit indentering mitt på.

Apotomis
betuletana

Gulanlupen björkknoppvecklare

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Boreana saknar gulaktig fläck i det ljusa och har mörkt fält längs ytterkanten vilket betuletana saknar. Boreana har i regel tydlig vit fläck vid framkanten 1/3 ut, betuletana istället ett ljust stråk längst in centralt. Anses av många att vara två olika former av samma art och är sammanslagna på Artportalen.
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen mörkgrå med vit fläck vid framkanten 1/3 ut som fortsätter som diffust tvärband. Ibland bruna fläckar i det grå. Yttre 1/3 vit med mörkgrå fläckar och mörkgrått längs ytterkanten.

Apotomis
boreana

Större brämknoppvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 20-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula